ตัวต้านทานไหม้ Resistor burns

เข้าดู7,584views. ความยาว 01:19นาที โหวต 600คะแนน
  

รายละเอียดวิดีโอ

ตัวต้านทานไหม้ Resistor burns  ตัวต้านทาน หรือ รีซิสเตอร์ (อังกฤษ: resistor) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติใ­นการ ต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำด้วยลวดต้านทานหรือถ่านคาร์บอน เป็นต้น นั่นคือ ถ้าอุปกรณ์นั้นมีความต้านทานมาก กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจะน้อยลง เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดพาสซีฟสองขั้ว ที่สร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขั้วทั้งส­อง (V) โดยมีสัดส่วนมากน้อยตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที­่ไหล ผ่าน (I) อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ และปริมาณกระแสไฟฟ้า ก็คือ ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า หรือค่าความต้านทานของตัวนำมีหน่วยเป็นโอห­์ม ( สัญลักษณ์ : Ω ) เขียนเป็นสมการตามกฏของโอห์ม ดังนี้CLIP VDO ในหมวดนี้ล่าสุด

CLIP VDO แนะนำ

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: