Facebook Twitter
gPlus 

CLIP VDO ข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญ

เข้าดู views.360,168 ความยาววินาที 4:47 ความมันส์ คะแนน 633
  

รายละเอียดวิดีโอ

ทนายเกิดผล เตือนแม่ "พอได้แล้ว"! "เชาเชา" สามารถ "เอาผิด" แม่ได้!  เสียใจด้วยครับ กับการเสียชีวิตของลูกชาย แต่อยากจะเตือนสติคุณแม่ก่อนนะครับ..ว่าถ้าผลทางคดี เป็นไปตามที่ปรากฎในคลิบ ว่า ลูกชายคุณแม่ขับรถตัดหน้า ดีเจเชาๆ ลูกคุณแม่เป็นฝ่ายผิดนะครับ เหตุที่ชนมันสุดวิสัยที่จะหยุดรถได้ถ้าผลทางคดี สรุปว่าลูกคุณประมาท ฝ่ายดีเจเชาๆไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญานะครับภาษาชาวบ้าน เรียกว่า ตายฟรี  ที่เขาช่วยค่าปลงศพ ก็อย่างที่ทนายของดีเจเชาๆ บอกนั้นแหละครับ ว่า เพื่อมนุษยธรรม ไม่เกี่ยวกับทางคดี ซึ่งเขาจะไม่ให้ก็ได้  แม่ต้องทำใจ และ เข้าใจโดยเร็วนะครับ ว่า ถ้าลูกแม่ผิด ดีเจเชาๆ ไม่ผิด นอกจากจะเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้ว  แม่ยังต้องรับผิดตามกฎหมายในการที่ผู้เยาว์ละเมิดต่อผู้อื่น ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429 อีกต่างหากนะครับ  ดีเจเชาๆ หรือ ประกันภัยรถ คันที่ดีเจเชาๆ ขับ ก็สามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคุณแม่ ได้นะครับ  ไม่เข้าใจกฎหมาย ปรึกษาทนายที่ดูแลคดี ได้นะครับ  น้องทนาย ก็เตือนๆแกหน่อยครับ  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429 บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ หรือวิกลจริต ก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น”

CLIP VDO ในหมวดนี้ล่าสุด

CLIP VDO แนะนำ

กลับขึ้นด้านบน