อุปลมณีตอนที่32

เข้าดู803views. ความยาว 17:46นาที โหวต 724คะแนน
  

รายละเอียดวิดีโอ

เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 31  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ จะสวดว่า โอม มณี ปัทเม หุม  นักวิชาการเขียนตำราอธิบายสี่คำนี้หลายระดับ เช่น มณีก็เป็นแก้ว ปัทเมก็เป็นดอกบัว เขาจะให้ความหมายทางนามธรรม สรุปแล้ว มณีคือจิตซึ่งเข้าถึงธรรมะแล้วจะเกิดปัญญา อุบลคือดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ คือปัญญาอันเกิดจากความบริสุทธิ์  วันหนึ่งก็สว่างขึ้นมาว่า ความหมายคล้ายคำว่า โพธิญาณ จึงได้ข้อคิดว่า ถ้าเป็นคำบาลีจะเป็นอย่างไร ก็เอาคำว่า อุปลมณี  ส่วนปก ต้องการปกที่เรียบง่ายและเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระป่า เห็นขนาดของผ้าจีวรเป็นสี่เหลี่ยม จึงเกิดความคิดนำมาเป็นปก"  จากหนังสือ ทำให้สุด ขุดให้ถึง หน้าที่ 54CLIP VDO ในหมวดนี้ล่าสุด

CLIP VDO แนะนำ

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: