คลิปธรรมะ ธัมโม

 • อุปลมณีตอนที่54อ64 19:57

  อุปลมณีตอนที่54อ64

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  534
 • อุปลมณีตอนที่53อ63 21:47

  อุปลมณีตอนที่53อ63

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า ...

  539
 • เทคนิคเจริญสติเมื่อใจเหม่อฟุ้ง 2:47

  เทคนิคเจริญสติเมื่อใจเหม่อฟุ้ง

  เทคนิคเจริญสติเมื่อใจเหม่อฟุ้ง  เนื้อหาถามตอบ:  1)จะแก้อาการใจลอย ฟุ้งออกไปข้างนอกได้อย่างไร?  2)เครื่องยึดหรือวิหารธรรมระหว่างวันสำหรับคนใจลอย  3)ความเคยชินสำหรับการฝึกวิหารธรรมจะเกิดภายในกี่วัน?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  3,783
 • อุปลมณีตอนที่52อ62 21:27

  อุปลมณีตอนที่52อ62

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม ...

  560
 • อุปลมณีตอนที่51อ61 20:51

  อุปลมณีตอนที่51อ61

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ...

  657
 • อุปลมณีตอนที่50อ60 21:26

  อุปลมณีตอนที่50อ60

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  571
 • อุปลมณีตอนที่49อ59 18:36

  อุปลมณีตอนที่49อ59

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวด ...

  471
 • ปฏิบัติธรรมแล้วปีติกลับบีบคั้นจิต 1:42

  ปฏิบัติธรรมแล้วปีติกลับบีบคั้นจิต

  ปฏิบัติธรรมแล้วปีติกลับบีบคั้นจิต  เนื้อหาถามตอบ:  คุณดังตฤณแนะนำวิธีสังเกตสภาวะทางจิตเมื่อจิตมีปีติอันเกิดจากกุศล ...

  357
 • อุปลมณีตอนที่48อ58 19:07

  อุปลมณีตอนที่48อ58

  อุปลมณีตอนที่48อ58  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ...

  514
 • อุปลมณีตอนที่47อ57 19:46

  อุปลมณีตอนที่47อ57

  อุปลมณีตอนที่47อ57  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ...

  507
 • อุปลมณีตอนที่46อ56 20:09

  อุปลมณีตอนที่46อ56

  อุปลมณีตอนที่46อ56  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ...

  492
 • อุปลมณีตอนที่45อ55 18:59

  อุปลมณีตอนที่45อ55

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  649
 • เจริญสติก่อนตาย ทำอย่างไร? 6:36

  เจริญสติก่อนตาย ทำอย่างไร?

  เจริญสติก่อนตาย ทำอย่างไร?  เนื้อหาถามตอบ:  1) หากเรากำลังจะตายในขณะที่มีทุกข์ทางกายมาก ควรมีสติดูเวทนา ดูลมหายใจ หรือทำอย่างไร? 2) การเจริญสติในสถานการณ์ต่างๆ สำคัญอย่างไร? ...

  1,444
 • อุปลมณีตอนที่44อ54 18:51

  อุปลมณีตอนที่44อ54

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวด ...

  592
 • เลขอวดกรรม | หนุ่ม อรรถพร | 27 เม.ย. 60 44:10

  เลขอวดกรรม | หนุ่ม อรรถพร | 27 เม.ย. 60

  เลขอวดกรรม | หนุ่ม อรรถพร | 27 เม.ย. 60  เนื้อหาต่อไปนี้  ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่า  เรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่ว  และละอายต่อการสร้างบาป ...

  303,507
 • อุปลมณีตอนที่43อ53 18:07

  อุปลมณีตอนที่43อ53

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า ...

  852
 • อุปลมณีตอนที่42อ52 17:21

  อุปลมณีตอนที่42อ52

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม ...

  625
 • อุปลมณีตอนที่41อ51 20:05

  อุปลมณีตอนที่41อ51

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณีตอนที่41อ51  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต ...

  634
 • อุปลมณีตอนที่40อ50 19:14

  อุปลมณีตอนที่40อ50

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 40อ50  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต ...

  685
 • อุปลมณีตอน39อ49 18:04

  อุปลมณีตอน39อ49

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 39  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานั ...

  759
 • เดินจงกรม มีประโยชน์อย่างไร? 8:45

  เดินจงกรม มีประโยชน์อย่างไร?

  เดินจงกรม มีประโยชน์อย่างไร?  เนื้อหาถามตอบ:  คุณดังตฤณตอบคำถามเรื่องการเดินจงกรม ประโยชน์ เป้าหมาย พร้อมแนะนำวิธีการง่ายๆ  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  1,037
 • อุปลมณีตอนที่37 17:16

  อุปลมณีตอนที่37

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่37  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต ...

  962
 • เลขอวดกรรม | Uncensored | 13 เม.ย. 60 49:20

  เลขอวดกรรม | Uncensored | 13 เม.ย. 60

  เลขอวดกรรม | Uncensored | 13 เม.ย. 60  เนื้อหาต่อไปนี้  ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่า  เรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่ว  และละอายต่อการสร้างบาป ...

  14,863
 • อุปลมณีตอนที่36 18:45

  อุปลมณีตอนที่36

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 36  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต ...

  768
 • อุปลมณีตอนที่35 41:03

  อุปลมณีตอนที่35

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 34  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลู ...

  1,220
 • อุปลมณีตอนที่34 15:31

  อุปลมณีตอนที่34

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 34  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกปร ...

  939
 • อุปลมณีตอนที่33 17:50

  อุปลมณีตอนที่33

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ จะสวดว่า โอม มณี ปัทเม หุม&n ...

  883
 • อุปลมณีตอนที่32 17:46

  อุปลมณีตอนที่32

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 31  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับล ...

  789
 • อุปลมณีตอนที่31 17:36

  อุปลมณีตอนที่31

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 31  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับล ...

  777
 • อุปลมณีตอนที่ 30 18:34

  อุปลมณีตอนที่ 30

  เสียงอ่านหนังสือ อุปลมณี ตอนที่ 30  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต ...

  919
 • เจริญสติ แต่ไม่ทำทาน รักษาศีล? 7:57

  เจริญสติ แต่ไม่ทำทาน รักษาศีล?

  เจริญสติ แต่ไม่ทำทาน รักษาศีล?  เนื้อหาถามตอบ:  1. อย่างไรเรียกว่ารักษาศีล  2. บุญขั้นสูงสุดคืออะไร  3. บุญขั้นสูงสุดที่ปิดอบายภูมิ รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ  ...

  547
 • อุปลมณีตอนที่29 17:31

  อุปลมณีตอนที่29

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ...

  871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: