Facebook Twitter
gPlus 

CLIP VDO ท่องเที่ยว

เข้าดู views.714 ความยาววินาที 2:10 ความมันส์ คะแนน 400
  

รายละเอียดวิดีโอ

ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงกลางของบารายตะวันตก บารายตะวันตกถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับเมืองพระนคร มีความลึก 7 เมตร และกักเก็บน้ำได้ถึง 123 ล้านลูกบาศก์ลิตร ปัจจุบันปริมาณน้ำที่บารายแห่งนี้ใกล้เคียงกับยุคโบราณที่สร้างขึ้นมา จึงเป็นประโยชน์สำหรับการเกษตรและการประมงของชาวเสียมเรียบ

CLIP VDO ในหมวดนี้ล่าสุด

CLIP VDO แนะนำ

กลับขึ้นด้านบน